Ιδέες

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή του αρχείου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Ένας πολιτισμικός πλούτος του Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης, όπως films, Αρχείο, ανέκδοτα σενάρια, κριτικές, δημοσιεύματα, πολύμορφες εκδηλώσεις, κλπ., παραμένει ανεκμετάλλευτος. Ωστόσο το όνομα Μιχάλης Κακογιάννης -καταξιωμένο μέσα από το έργο του- ως το πλέον προβεβλημένο όνομα Ελληνα σκηνοθέτη παγκοσμίως, αποτελεί το πλέον διεισδυτικό εργαλείο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η ψηφιοποίηση αυτού του περιεχομένου και η διάθεση του διεθνώς, αποτελεί προφανή αναγκαιότητα και θα συμβάλλει όχι μόνον στην προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η προτεινόμενη πράξη συνίσταται στις εξής δράσεις: 1) Τεκμηρίωση πολιτισμικού περιεχομένου: α) περιεχόμενα Αρχείου Μ. Κακογιάννη (δημοσιεύματα – φωτογραφίες – spots – αφίσες και επικοινωνιακό υλικό - ανέκδοτα σενάρια - ερευνητικές εργασίες - κριτικές για το έργο του Μ. Κακογιάννη). β) περιεχόμενα των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Ι.Μ.Κ. στο Πολιτιστικό του Κέντρο, από τον Σεπτέμβριο του 2009. 2) Ψηφιοποίηση τμήματος του επιλεγμένου- ταξινομημένου- περιεχομένου και 3 επιλεγμένων ταινιών του Μ..Κ.. 3) Ανάπτυξη δικτυακής πύλης σε 3 γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά – Ισπανίκά), στην οποία θα παρουσιάζεται το έργο και το αρχείο του μεγάλου μας σκηνοθέτη. 4) Ανάπτυξη 2 ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρμογών (1 δικτυακή και 1 με τοπικό χαρακτήρα για την αύξηση της επισκεψιμότητας του ιδρύματος). 5) Προμήθεια εφαρμογής ψηφιακής καταγραφής και παρουσίασης των εκδηλώσεων που παρουσιάζονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος. 6) Δημιουργία 30λεπτης ψηφιακής ταινίας, που θα παρουσιάζει συνοπτικά το έργο του Σκηνοθέτη και θα το κάνει γνωστό στις νεώτερες γενιές. 7) Ανάπτυξη ενός εξελιγμένου online community συμμετοχής χρηστών. 8) Ανάπτυξη εφαρμογής προβολής του υλικού από φορητές συσκευές. 9) Προμήθεια, του αναγκαίου Εξοπλισμού. 10) Ψηφιοποίηση και αποκατάσταση 3 κινηματογραφικών ταινιών 11)Δράσεις Δημοσιότητας

1 αποτέλεσμα.